——————————————————–

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Välkommen på klubbens Årsmöte lördag den 10e Februari Kl. 13.00.

På mötet hanteras sedvanliga punkter med bl a.

Redovisning av klubbens ekonomi, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, drogpolicy och val av ny styrelse. Beslut tas om träningsavgift och medlemsavgift för 2025.

Information om Okinawaresan oktober 2024 och klubbtröjor

Mötet är i vår Dojo på Sämskarbogatan 53 vid MIO

VI bjuder på Kaffe och tilltugg

VÄLKOMNA

Styrelsen

————————————————————

Enköpings Karateklubbs Styrelse 

Ordförande: Per Svanberg

Vice Ordförande: Magnus Pettersson 

Kassör: Marika Andersson

Sekreterare: Ilpo Aavisto

Styrelse ledamot: Richard Ahlström

Revisorer/Valberedning

Ola Lindgren

Piotr Binieda