NYTT!

Svartbältesträningen är flyttad efter önskemål från måndag till lördag kl. 10-12 ansvarig Sensei Peter

All träning från och med hösten 2023 kommer att ske i vår DOJO på Sämskarbogatan 53,

se under fliken träningstider (OBS nya tider)

NYBÖRJARTRÄNING.

Juniorer skall ha förälder/ målsman med på första träningen. Anmälan görs i vår Dojo till ansvarig  ledare FÖR DIN GRUPP, som godkänner inskrivningen och ger ut registreringsblankett som ska återlämnas snarast med kontaktuppgifter och foto. Antagning av nybörjare görs främst utifrån att det finns plats i gruppen. Högst antal medlemmar i varje grupp är 20st.  Nybörjare får provträna under en vecka, sedan skall medlemsavgift och träningsavgift inbetalas.

OBS! Medlemsavgiften innefattar klubbförsäkring

——————————————————————-

Enköpings Karateklubbs Styrelse 2023 valdes på Årsmötet 11/2

Ordförande: Per Svanberg

Vice Ordförande: Magnus Pettersson 

Kassör: Marika Andersson

Sekreterare: Ilpo Aavisto

Styrelse ledamot: Richard Ahlström

Revisorer/Valberedning

Ola Lindgren

Piotr Binieda