Klubbförsäkring

Medlem i vår klubb är den som betalat medlemsavgift för innevarande år.
Alla medlemar är försäkrade genom Svenska Karateförbundet i Folksam.
Vi är försäkrade under träning, samt på väg till och från träningen.

För vidare information:

klicka här.